Förtroendevalda hos oss

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse eller enskilda ledamöter/ersättare med mera.

Övriga

Här hittar du exempel stiftelser, råd, och arbetsgrupper i kommunen.

Partier