Förtroendevalda hos oss

Göteborgsregionens kommunalförbund, förbundsfullmäktige

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31