Förtroendevalda hos oss

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll. Styrelsen bereder normalt alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Du hittar kallelser och protokoll på www.partille.se/kommunstyrelse