Förtroendevalda hos oss

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (11 st)

Efternamn Förnamn
Midby Anders
Eskilsson Arne
Sandwing Inga-Lill
Forsgren Annika
Björhag Anne
Wanther Eva
Nord Anette
Spånér Anders
Woxlin Erik
Sandwing Ebher
Willemoth Inger