Förtroendevalda hos oss

Thorbjörn Carlsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
Thorbjorn.Carlsson@partille.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Partille Energi AB Ledamot 2020-03-31
Partille Energi AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Partille Energi Nät AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Partille Energi Nät AB Ledamot 2020-03-31
Partillebo AB Ledamot 2020-03-31
Partillebo AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Ägarrådet för Renova AB, Gryaab AB, GREFAB samt Räddningstjänstförbundet StorGöteborg Representant 2023-01-01 2026-12-31