Förtroendevalda hos oss

Thorbjörn Carlsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
Thorbjorn.Carlsson@partille.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
GREFAB Ombudsersättare 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgsregionens kommunalförbund, förbundsfullmäktige Ledamot 2020-03-31 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-04-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2020-03-31 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2020-04-14 2022-12-31
Partille Energi AB Ledamot 2020-03-31
Partille Energi Nät AB Ledamot 2020-03-31
Partillebo AB Ledamot 2020-03-31
Ägarrådet för Renova AB, Gryaab AB, GREFAB samt Räddningstjänstförbundet StorGöteborg Representant 2020-04-14 2022-12-31