Förtroendevalda hos oss

Anders Midby (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anders.midby@partille.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gryaab AB Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgsregionens kommunalförbund, förbundsfullmäktige Ersättare 2018-12-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arvodesutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Partille Energi AB Ledamot 2019-04-16
Partille Energi Nät AB Ledamot 2019-04-16
Partillebo AB Ledamot 2019-04-16