Förtroendevalda hos oss

Marith Hesse (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-7921130 (arbete)

E-post:
marith.hesse@partille.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgsregionens kommunalförbund, förbundsfullmäktige Ledamot 2018-12-01 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Partille Energi AB Ledamot 2019-04-16
Partille Energi Nät AB Ledamot 2019-04-16
Partillebo AB Ledamot 2019-04-16
Räddningstjänstsförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Ägarrådet för Renova AB, Gryaab AB, GREFAB samt Räddningstjänstförbundet StorGöteborg Representant 2019-01-01 2022-12-31