Förtroendevalda hos oss

Marith Hesse (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-7921130 (arbete)

E-post:
marith.hesse@partille.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Partille Energi AB Ledamot 2019-04-16
Partille Energi AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Partille Energi Nät AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Partille Energi Nät AB Ledamot 2019-04-16
Partillebo AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Partillebo AB Ledamot 2019-04-16
Räddningstjänstsförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Ägarrådet för Renova AB, Gryaab AB, GREFAB samt Räddningstjänstförbundet StorGöteborg Representant 2023-01-01 2026-12-31