Förtroendevalda hos oss

Martin Karlsson (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare Ordinare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arvodesutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31