Förtroendevalda hos oss

Bolag (8 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse eller enskilda ledamöter/ersättare med mera.